COPC-week

Voor het vak "Gezondheid en Maatschappij II (Bach 3 geneeskunde)" komen dit jaar een 30-tal studenten een week naar ons centrum voor de COPC (communitiy oriented primary care) week. Dit is een interdisciplinair project over gemeenschapsgerichte eerstelijnszorg dat focust op de interdisciplinaire samenwerking en cultuursensitieve zorg. Het doel is om zorgnoden van de patiëntpopulatie te verkennen in de lokale woon- en leefcontext.

Dit jaar zijn er 6 bereidwillige patiënten waarrond de studenten werken; meer bepaald nemen zij op vrijdag 03.05 interviews af bij de patient zelf alsook bij de betrokken interne/externe zorgverstrekkers. De uitkomst en resultaten van hun onderzoek tijdens COPC-week Menen worden tijdens een ‘tutorsessie’ op woensdag 08.05 gepresenteerd. 

COPC-week
COVID-19 vaccinatie
Terug naar boven